قسمت ششم رادیو TNT با موضوع اهمیت شبکه های اجتماعی در کسب و کار ها
قسمت ششم رادیو TNT

قسمت ششم رادیو TNT با موضوع اهمیت شبکه های اجتماعی در کسب و کار ها

مشاوره و مدیریت شبکه های اجتماعی کسب و کارها در استان کرمانشاه اگر به فکر پیشرفت کسب و کار خود در استان کرمانشاه هستید؛اگر به دنبال گسترش راه های ارتباطی…

ادامه خواندن قسمت ششم رادیو TNT با موضوع اهمیت شبکه های اجتماعی در کسب و کار ها

قسمت هفتم رادیو TNT با موضوع تبلیغات و قدرت اثر بخشی آن در موفقیت کسب و کار ها

هر بیزینس برای پرواز و اوج گرفتن به دو بال نیاز داره که یکی محصول و خدماتی که ارائه میده و بال دیگش فروش و تبلیغاته. کسب و کارها بالِ محصول و خدماتشون آماده اوج گرفتنه ولی این بال تبلیغاته که تعیین میکنه تا کجا پیش بره.

ادامه خواندن قسمت هفتم رادیو TNT با موضوع تبلیغات و قدرت اثر بخشی آن در موفقیت کسب و کار ها